ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


Mycobacterial Cervical Lymphadenitis in Children: Clinical and Laboratory Factors of Importance for Differential Diagnosis
Scand.J.Infect.Dis.33:362-366,2001
Η τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι η συχνότερη εξωπνευμονική εκδήλωση της φυματίωσης στα παιδιά. Η επίπτωσή της μειώθηκε κατά τη δεκαετία 1990-2000 στον ελληνικό πληθυσμό.

Αντιθέτως η επίπτωση της τραχηλικής λεμφαδενίτιδας από άτυπα μυκοβακτηρίδια σε παιδιά χωρίς ανοσοανεπάρκεια αυξήθηκε την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων, ενώ ίσως παίζει κάποιο ρόλο η αύξηση της λοιμογόνου δύναμης αυτών των μικροοργανισμών.

Η ετερόπλευρη, υπογνάθια ή πρόσθια τραχηλική λεμφαδενίτιδα, σε ένα υγιές παιδί χωρίς συμπτώματα ή σημεία κοινής βακτηριακής λοίμωξης πρέπει να εγείρει την υποψία μυκοβακτηριδιακής αιτιολογίας. Στην παρούσα σειρά ασθενών έγινε ανάλυση διάφορων δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών και κλινικών κριτηρίων για τη διάκριση μεταξύ τραχηλικής λεμφαδενίτιδας από μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης (ΛΜΦ) και λεμφαδεντίδας από άτυπα μυκοβακτηρίδια (ΛΜΑ). Η έγκαιρη διάκριση της αιτίας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της διερεύνησης του περιβάλλοντος που απαιτείται στην πρώτη περίπτωση και της τελείως διαφορετικής αντιμετώπισης του ασθενούς (αντιφυματική αγωγή έναντι χειρουργική θεραπείας). Εμπόδιο στην έγκαιρη διάκριση είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των καλλιεργειών. Εξάλλου σημαντική είναι η εμφάνιση χρόνιων αισθητικών επιπλοκών από την καθυστερημένη διάγνωση της ΛΜΑ.

Πρόσφατα η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία διατύπωσε την άποψη ότι μία φυματινοαντίδραση >=5mm σε μη εμβολιασμένο παιδί με θετική ακτινογραφία ή θετικό ιστορικό έκθεσης σε μυκοβακτηρίδια θέτει τη διάγνωση της φυματίωσης.

Η εκπλήρωση 2 εκ των 3 κριτηρίων ακόλουθων κριτηρίων:
(α) θετική φυματινοαντίδραση Mantoux
(β) παθολογική ακτινογραφία θώρακος
(γ) ιστορικό επαφής με ασθενή με μεταδοτική μορφή φυματίωσης
βρέθηκε από τη μελέτη μας να έχει ευαισθησία 92% στη διάγνωση της ΛΜΦ. Το όριο της θετικής φυματινοαντίδρασης διαφοροποιείται ανάλογα με τον κίνδυνο μόλυνσης και τη συνολική επίπτωση της φυματίωσης σε κάθε πληθυσμό. Η διαπιστωθείσα ευαισθησία βασίστηκε στη θεώρηση θετικής μίας διήθησης >=10mm. Ωστόσο 3 (από τους 26) ασθενείς με ΛΜΑ είχαν επίσης θετική δοκιμασία. Ένας βαθμός διασταυρούμενης αντίδρασης παρατηρείται περίπου στον 1/3 των παιδιών με ΛΜΑ. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ειδικών φυματινών κατά του συμπλέγματος M.avium, όπως η RS10 του Copenhagen Statens Serum Institute.

Κριτήρια για τη διαφορική διάγνωση μυκοβακτηριδιακής λεμφαδενίτιδας
ΚριτήριαΑσθενείς με λεμφαδενίτιδα από μυκοβακτηρίδια φυματίωσης (ΛΜΦ)
(n=24)
Ασθενείς με λεμφαδενίτιδα από άτυπα μυκοβακτηρίδια (ΛΜΑ)
(n=26)
Τιμή p
Έκθεση σε μυκοβακτηρίδια φυματίωσης15 (62,5%)0 (0%)<0,001
Φυματίωση πνεύμονα στην α/α θώρακα15 (62,5%)0 (0%)<0,001
Διάμεση τιμή διήθησης μετά από Mantoux σε mm16 (11-22 mm)7 (0-11 mm)<0,001

Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι η βασιζόμενη στα ανωτέρω κριτήρια διάγνωση δεν υποκαθιστά την εργαστηριακή επιβεβαίωση της αιτίας. Πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια απομόνωσης του υπαίτιου μικροοργανισμού με λήψη γαστρικού υγρού (στους ασθενείς με θετική α/α θώρακος) και καλλιέργεια των αφαιρεθέντων λεμφαδένων.


Images from Greece...