ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


Η ακτινογραφία του θώρακα
Η ακτινογραφία του θώρακα κατά την αρχική διάγνωση πρέπει να είναι προσθιοπίσθια και πλάγια. Να λαμβάνεται σε φάση εισπνοής και να είναι καλής ποιότητας, με την έννοια ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρή, ούτε το αντίθετο. Η πλάγια ακτινογραφία καλύπει την ανάγκη επιβεβαίωσης προσβολής των λεμφαδένων κυρίως της τρόπιδας και του μεσοθωρακίου.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από ιδιαίτερα έμπειρο ακτινολόγο ή κάποιον κλινικό παιδίατρο που ασχολείται με τη φυματίωση του παιδιού. Μικρές αποτιτανωμένες περιοχές ή περιοχές με ίνωση, δεν είναι εύκολα ορατές.

Γεγονός είναι ότι τυπική ακτινογραφία θώρακα της φυματίωσης της παιδικής ηλικίας, δεν υπάρχει. Ίδιες εικόνες μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιογενούς και βακτηριδιακής πνευμονίας, πνευμονίας από μυκόπλασμα ή χλαμύδια, ατελεκτασίας, διόγκωσης των λεμφαδένων της πύλης ιογενούς ή άλλης αιτιολογίας κ.ά.

Επί φυματιώσεως συνήθως προβάλλει το αδενικό στοιχείο στη μία ή και στις δύο πύλες του πνεύμονα, στη δεξιά κυρίως παρατραχειακή περιοχή, ενώ λιγότερο συχνά, είναι εμφανή, τα στοιχεία από το πνευμονικό παρέγχυμα. Εικόνες με παρεγχυματική βλάβη δεν βλέπουμε πλέον συχνά στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά το 1990.

Images from Greece...