ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


Εμβόλιο BCG
Αυτή τη στιγμή υπάρχει διεθνώς έντονη δραστηριότητα για την παρασκευή εμβολίου ικανού να αντιμετωπίσει τη φυματίωση. Υπάρχουν πολλές επιλογές από διάφορα εργαστήρια και η έρευνα έχει φθάσει στην 3η φάση ελέγχου των παρασκευασμάτων, επί ανθρώπων. Ελπίζουμε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, θα υπάρξει κάποια επιλογή.

Έως τότε, το εμβόλιο BCG στη χώρα μας συνιστάται να γίνεται μόνο σε παιδιά που ζουν υποχρεωτικά σε περιβάλλον φυματικού με πολυανθεκτικά στελέχη Μ.Φ. ή σε νεογνά, τα οποία μετά το μαιευτήριο θα μεταφερθούν υποχρεωτικά σε στενή επαφή με εστία φυματίωσης. Τα παραπάνω αναφέρονται με τον όρο "αυξημένου κινδύνου".

Ο μαζικός εμβολιασμός σε παιδιά ηλικίας 6 ετών, έχει προταθεί να καταργηθεί. Εάν ληφθεί υπόψιν ότι η κύρια προσφορά του εμβολίου BCG εστιάζεται στην πρόληψη των σοβαρών μορφών εξωπνευμονικής φυματίωσης, τότε η ηλικία επιλογής για την εφαρμογή του είναι ατυχής. Ήδη από την ηλικία αυτή, η φυματίωση του παιδιού εισέρχεται στη «χρυσή περίοδο» της φυματίωσης του παιδιού, με σπάνια τα σοβαρά συμβάματα. Εάν εξάλλου με τον εμβολιασμό αυτόν προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους εφήβους και τους νέους ενηλίκους, τότε πάλι είναι ατυχής η επιλογή, δεδομένου ότι είναι γνωστό σήμερα πως το εμβόλιο BCG δεν προστατεύει τον ενήλικο από φυματίωση. Παρά το ότι η επιτροπή εμβολιασμών του Υπ. Υγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης αποφάσισε τα παραπάνω, υπάρχει πρόταση για αναστολή του μέτρου, έως ότου υπάρξουν επιδημιολογικά δεδομένα. Για να υπάρξουν όμως νέα δεδομένα θα πρέπει να υπάρξει καταγραφή της νόσου και κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το έτος 1994 δώσαμε 2ετή παράταση του εμβολιασμού, πάλι με την ίδια δικαιολογία. Ήδη όμως έχουμε το πρώτο στοιχείο. Παρά το γεγονός ότι το εμβόλιο γίνεται σε ηλικία 6 ετών, η ΤΒ Μηνιγγίτιδα έχει περιορισθεί στα κάτω των 5 ετών παιδιά σε 0-1 περιπτώσεις ετησίως σε ολόκληρη την χώρα από το 2000-2004. Αυτό οφείλεται κυρίως στο προσυμπτωματικό έλεγχο για φυματιώδη μόλυνση που εφαρμόζεται με επιτυχία στη χώρα μας, καθώς και στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Για τους ίδιους λόγους έχει περιορισθεί ή σταθεροποιηθεί ο αριθμός των παιδιών που παρακολουθούνται με ενεργό νόσο στο ιατρείο μας, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.

ΈτοςΜόλυνσηΝόσοςΣύνολο παιδιών
200014360203
2001 11644160
2002 14057197
2003 14436180
2004(έως 10/10)14625171


Η αντικατάσταση του εμβολίου Pasteur που εχρησιμοποιείτο στη χώρα επί 30 περίπου χρόνια στη χώρα μας, αντικαταστάθηκε για τους ίδιους λόγους που αντικαταστάθηκε η φυματίνη από την 1-10-2004 με το αντίστοιχο BCG Staten’s Serum Institute. Πρόκειται για άλλο στέλεχος (Danish Strain 1331) τo οποίο είναι δοκιμασμένο και ασφαλές. Δεν γνωρίζουμε όμως τη συμπεριφορά του στον ελληνικό πληθυσμό, κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν σε άλλους πληθυσμούς μετά από αλλαγή στελέχους.

Images from Greece...