ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


Φωτογραφία 16 (30 Αυγούστου 2005)
Μάζα τριών μασχαλιαίων λεμφαδένων που οφείλεται σε χορήγηση BCG κάτω από τη μεσότητα του δελτοειδούς. Η αγωγή με αντιφυματικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματική σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνιστάται παρακολούθηση και επί αρχόμενης τήξης, χειρουργική αφαίρεση πριν υποστεί ρήξη.


Μεγαλύτερη ανάλυση

Φωτογραφία 17 30 Αυγούστου 2005()
Σημαντικού βαθμού κερατινοποίηση ψυχρού αποστήματος που υπέστη ρήξη και εξέλκωση.
Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.


Μεγαλύτερη ανάλυση

Φωτογραφία 18 (30 Αυγούστου 2005)
Προσβολή υπογνάθιου λεμφαδένα από μυκοβακτηρίδια εγκατεστημένα σε τερηδονισμένο δόντι της κάτω γνάθου συστοίχως (M.avium).
Αντιμετώπιση: Αφαίρεση δοντιού, κλαριθρομυκίνη και παρακολούθηση του λεμφαδένα.


Μεγαλύτερη ανάλυση

Φωτογραφία 19 (30 Αυγούστου 2005)
Οπισθοωτιαίοι λεμφαδένες προσβεβλημένοι από M.avium.
Φ.Α. 6 χιλ.
Xειρουργική αφαίρεση.


Μεγαλύτερη ανάλυση

Φωτογραφία 20 (30 Αυγούστου 2005)
Επτά εβδομαδες μετά BCG δημιουργία εκτεταμένου ψυχρού αποστήματος με δύο σημεία εξόδου.


Μεγαλύτερη ανάλυση

Images from Greece...